Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Rezultati :: Natječaj za dodjelu nagrade nastavnicima za izvrsnost u nastavi i/ili vođenju izvannastavnih aktivnosti - na prijedlog studenata

Rezultati

(akademska godina 2018./19.)

Lista 1*
nastavnici koji predaju ≤ 250 studenata
Lista 2*
nastavnici koji predaju >250 studenata
Ime i prezime broj bodova Ime i prezime broj bodova
Dinka Grubišić 24 Ivica Kisić 37
Miljenko Konjačić 23 Aleksandra Bensa 36
Josip Leto 23 Boris Lazarević 34
Lari Hadelan 22 Ante Kasap 33
Lidija Svečnjak 22 Marin Mihaljević Žulj 32
Dubravko Škorput 22 Romana Caput-Jogunica 31
Božidar Benko 21 Edyta Đermić 26
Ante Galić 21 Marko Karoglan 26
Marko Petek 21 Krešimir Salajpal 23
Snježana Topolovec-Pintarić 21 Sanja Ćurković 22

*Prikazano je po 10 nastavnika sa svake liste koji su dobili najviše glasova.

Nastavnik (nastavnici) koji je osvojio najviše bodova na jednoj od lista bit će predložen za dodjelu Nagrade nastavnicima za izvrsnost u nastavi i/ili vođenju izvannastavnih aktivnosti - na prijedlog studenata.
Častitamo!!!

Natječaj

Online glasovati mogu studenti do 21. svibnja 2019. do 24:00h
na adresi http://limesurvey.srce.hr/auth/aai/634953

Na temelju članka 12. točke 2. lzmjene i dopune Pravilnika o dodjeli javnih priznanja i nagrada Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta (dalje u tekstu: Fakultet) od 15.5.2018., Odbor za nastavu i izbor nastavnika pokreće postupak za dodjelu nagrade nastavnicima za izvrsnost u nastavi i/ili vođenju izvannastavnih aktivnosti - dvije nagrade.

Cilj nagrade je istaknuti nastavnike koji se, po mišljenju studenata, posebno zalažu za kvalitetu provedbe nastave i/ili izvannastavnih aktivnosti.

Na mrežnim stranicama AFZ bit će objavljena imena svih nastavnika podijeljena u dvije Iiste, koje se formiraju na temelju medijana broja studenata kojima nastavnici predaju (skupina nastavnika koja predaje broju studenta koji je < medijanu i skupinu koja predaje broju studenata većem od medijana).

Pravo glasovanja imaju svi studenti Fakulteta.

Glasovanje se provodi putem online aplikacije do 21. svibnja 2019. Sa svake liste studenti biraiu tri nastavnika.

Nakon provedenog glasovanja, Radna skupina koju imenuje Odbor za nastavu dostavit će Povjerenstvu za nagrade lzvješće i predložit po jednog nastavnika s najviše osvojenih glasova sa svake liste za dodjelu nagrade.

Prijedlozi Povjerenstva za nagrade dostavljaju se Fakultetskom vijeću koje donosi konačnu odluku o dodjeli nagrade.

Natječaj

Prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić
prodekanica za nastavu