Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Rezultati natječaja za izradu logotipa Udruge studenata krajobrazne arhitekture

Udruga studenata krajobrazne arhitekture (USKA) objavljuje rezultate natječaja: Natječaj za izradu logotipa Udruge studenata krajobrazne arhitekture

Predmet i svrha natječaja

Udruga studenata krajobrazne arhitekture (USKA) raspisuje ovaj natječaj s ciljem dobivanja novog, inovativnog i kreativnog logotipa, koji će najbolje predstavljati Udrugu. Uz to, želja je potaknuti sudjelovanje svih studenata studija Krajobrazna arhitektura u radu Udruge.

Pravo sudjelovanja

Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju studenti i studentice preddiplomskog i diplomskog studija Krajobrazna arhitektura. Natječajni radovi mogu biti produkt samostalnog ili grupnog rada, od najviše pet (5) sudionika. Svaki od sudionika ima pravo na natječaj prijaviti samo jedan rad koji mora biti originalan i nov.

Na natječaj, koji je trajao od 3. travnja 2019. godine do roka predaje natječajnih radova 3. svibnja 2019. godine u 14 sati, u pisarnici Agronomskog fakulteta u Zagrebu zaprimljeno je ukupno 7 radova.

Ocjenjivački sud je djelovao u sastavu:

  •     izv. prof. art. Stanko Stergaršek, d.i.a.
  •     Katarina Celija – predsjednica Udruge
  •     Lovro Kolarić – povjerenik za marketing Udruge

Ocjenjivački sud je na sjednici održanoj dana 15. svibnja 2019. godine jednoglasno donio slijedeću odluku o dodijeli nagrada:

  1. nagrada: novčani iznos u vrijednosti od 1.500 kn – nije dodjeljena
  2. nagrada: promotivni materijali  - dodijeljuje se tri (3) jednakovrijedne nagrade radovima pod rednim brojevima (šifrom): 2. – autor: Marko Blažić; 3. – autor: Kaya Perčić; 6. – autor: Nina Herr
  3. nagrada: promotivni materijali – nije dodijeljena

Obrazloženje

Utvrđeno je kako je pet od sedam radova zadovoljilo sve kriterije natječaja, dok su dva rada diskvalificirana zbog nepoštivanja pravila vezanih uz autorstvo.

Ocjenjivački sud ustanovio je kako niti jedan od radova ne zadovoljava u cijelosti predmet natječaja, no za tri rada je utvrđeno da bi uz određene modifikacije mogli biti prihvatljivi.

Predlaže se organizatoru natječaja – Udrugi studenata krajobrazne arhitekture (USKA) da drugonagrađene autore pozove na doradu rješenje i sudjelovanje u drugom krugu natječaja.

Drugi krug natječaja trebao bi dovesti do odabira logotipa Udruge studenata krajobrazne arhitekture (USKA) koji bi bio primjenjiv i predlaže se da se tom radu dodijeli ekvivalent 1. nagrade: novčani iznos u vrijednosti od 1.500 kn.

Obrazloženje ocjenjivačkog suda za nagrađene natječajne radove:

Natječajni rad pod rednim brojem 2. – autor: Marko Blažić

Ideja suprotstavljanja oštrih i organičkih elemenata je zanimljiva, kao i suprotstavljanje pojmova inovativnosti i kreativnosti s jedne te rada i discipline s druge strane. U ideji rješenja navedena su četiri kvadrata koja u samom logotipu nisu čitljiva. Nadalje, grafizam slova nije čitljiv – jedino je slovo „K“ čitljivo. Također, centralno poravnanje punog teksta nije u skladu s cjelovitošću kompozicije.

Natječajni rad pod rednim brojem 3. – autor: Kaya Perčić

Ideja timskog rada, suradnje, odvažnosti i jedinstva, a posebno pomak elemenata u kompoziciji su zanimljivi. S druge strane, motiv biljke ne prikazuje kompleksnost i cjelovitost profesije krajobrazne arhitekture te bi ga se moglo tumačiti kao centralni motiv i za druge studentske udruge ili studije.

Natječajni rad pod rednim brojem 6. – autor: Nina Herr

Prikaz odnosa urbanog i prirodnog je jedna od glavnih tema krajobrazne arhitekture i u tom smislu je prihvatljiva, međutim, u grafičkom rješenju to nije sasvim čitljivo. Tipografsko rješenje nije dosljedno, a vezivanje USKA-e isključivo uz lokaciju Zagreba, Udrugu ne prikazuje ispravno.

Obrazloženje ocjenjivačkog suda na natječajne radove koji nisu nagrađeni:

Natječajni rad pod rednim brojem 4. – autor: Blaž Cerovečki

Prema opisu autora, osnova ideje je tipografska, međutim, u predloženom rješenju ta je ideja ostala slabo čitljiva.

Natječajni rad pod rednim brojem 5. – autor: Filip Horvat

Prikaz je primjereniji ilustraciji nego li logotipu.

Natječaj za izradu logotipa Udruge studenata krajobrazne arhitekture

Udruga studenata krajobrazne arhitekture (USKA), kao organizator natječaja, poziva drugonagrađene autore – Marko Blažić, Kaya Perčić i Nina Herr - da se odazovu na drugi krug natječaja za izradu logotipa Udruge studenata krajobrazne arhitekture.

Trajanje 2. Kruga natječaja: od petka 17. svibnja 2019. do petka 31. svibnja 2019. u 14:00 sati (predaja radova u pisarnicu Agronomskog fakulteta)

Objava rezultata natječaja: 7. lipnja 2019. na mrežnim stranicama Agronomskog fakulteta

Uvjeti natječaja: Svi uvjeti natječaja kao u prvom krugu natječaja.

Nagrade: Novčani iznos u vrijednosti od 1.500 kn (ekvivalent 1. nagrade u provom krugu natječaja)

Ocjenjivački sud:

  • izv. prof. art. Stanko Stergaršek, d.i.a.
  • Katarina Celija – predsjednica Udruge
  • Lovro Kolarić – povjerenik za marketing Udruge

Dodatne informacije o drugom krugu natječaja mogu se dobiti na email: nikolinamartinec96@gmail.com ili lucija.jelavic1011@gmail.com