Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Studenti studija Krajobrazna arhitektura osvojili drugu nagradu za izradu idejnog rješenja za spomen područje u Lovasu

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija Krajobrazna arhitektura  Karla Luić-Kmezić, Dorotea Garašić, Matej Kušević, Pavo Đukan i Adriana Šišul osvojili su drugu nagradu na Likovno i Arhitektonsko – urbanističko – krajobraznom javnom natječaju za izradu idejnog rješenja: Spomen područja minsko polje sa spomenikom i interpretacijskim centrom u Lovasu, a koji su raspisali Općina Lovas i Društvo arhitekata Varaždin.

Rezultati natječaja

više https://www.lovas.hr/vijest/rezultati-natjecaja-za-izradu-idejnog-rjesenja-za-spomen-podrucje-minsko-polje-sa-spomenikom-i-inter/

Čestitamo nagrađenim studentima!

Fotogalerija

Druga nagrada :: Idejno rješenje za Spomen područje minsko polje sa spomenikom i interpretacijskim centrom u Lovasu
Druga nagrada :: Idejno rješenje za Spomen područje minsko polje sa spomenikom i interpretacijskim centrom u Lovasu
Druga nagrada :: Idejno rješenje za Spomen područje minsko polje sa spomenikom i interpretacijskim centrom u Lovasu
Druga nagrada :: Idejno rješenje za Spomen područje minsko polje sa spomenikom i interpretacijskim centrom u Lovasu
Druga nagrada :: Idejno rješenje za Spomen područje minsko polje sa spomenikom i interpretacijskim centrom u Lovasu
Druga nagrada :: Idejno rješenje za Spomen područje minsko polje sa spomenikom i interpretacijskim centrom u Lovasu
Druga nagrada :: Idejno rješenje za Spomen područje minsko polje sa spomenikom i interpretacijskim centrom u Lovasu