Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorske disertacije: Danijela Petrušić, dipl.ing.

Datum održavanja:

Utjecaj folijarne gnojidbe dušikom na udio pojedinih dušičnih spojeva u moštu i vinu sorte Graševina (Vitis vinifera L.), petak, 24. siječanj 2014., 10:00h, Velika vijećnica