Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Predavanja :: Dr. Alvaro Peix

Datum održavanja:

Pozivamo Vas na sljedeća predavanja koja će održati dr. Alvaro Peix, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) /  Spanish Council for Scientific Research, Salamanca; University of Salamanca , University of Leon, Španjolska:

“Biodiversity of plant growth promoting rhizobacteria”
srijeda, 29. svibnja 2019. :: 8:45 sati :: dvorana III/C

Predavanje će se održati u sklopu modula „Korisne asocijacije biljaka i mikroorganizama“ (MS studij Agroekologija – Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi) koordinatorice prof. dr. sc. Sanje Sikore.

“Biodiversity of rhizobacteria: a functional view”
četvrtak, 30. svibnja 2019. :: 10:00 sati :: dvorana II/2

Predavanje će se održati u sklopu modula „Mikrobiologija i biokemija tla“ (BS studij Agroekologija) koordinatorice prof. dr. sc. Sanje Sikore.

Predavanja su organizirana od strane Zavoda za mikrobiologiju i Ureda za međunarodne odnose.