Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Iva Šikuten, mag.ing.agr

Datum održavanja:

Metabolomička diskriminacija različitih geografskih grupa sorata vinove loze
12.06.2019. :: 13:30 :: Mala vijećnica

Predloženi mentor:

  • Izv.prof.dr.sc. Darko Preiner

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • dr.sc Ivana Tomaz, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • prof.dr.sc. Danijela Ašperger, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Sažetak:

Tijekom duge povijesti uzgoja vinove loze razvio se velik broj sorata kao i specifičnosti sortimenta na različitim geografskim područjima. Dosadašnja genetička istraživanja potvrdila su postojanje nekoliko genetičko-geografskih grupa sorata i nekoliko sekundarnih centara domestikacije. Grožđe je bogato primarnim i sekundarnim metabolitima koji utječu na brojne karakteristike grožđa, a kasnije i vina. Istraživanja koja se bave razlikama u profilu sekundarnih metabolita genetičko-geografskih grupa sorata su rijetka i nijedno ne uključuje hrvatski sortiment. Cilj istraživanja je metabolomička diskriminacija različitih genetičko-geografskih grupa sorata, na temelju polifenolnih i hlapljivih spojeva u grožđu, uz optimiranje ekstrakcije hlapljivih spojeva. Ovo istraživanje unaprijedit će spoznaje o specifičnostima sortimenta najvažnijih europskih vinogradarskih zemalja, uključujući i Hrvatsku.