Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Predavanja :: gostujući predavači sa Sichuan Academy of Agricultural Sciences, Kina

Datum održavanja:

ponedjeljak, 08. srpnja 2019. :: 9:00 sati :: dvorana VI/A

  • Prof. Jianhui Wang „Different detection techniques on Strawberry mild yellow edge virus and plants regeneration by meristem culture to eliminate virus“
  • Prof. Hongwen Li „Strawberry production in higher altitude areas using short-day varieties“

Nastavno osoblje sa Sichuan Academy of Agricultural Science boravi na Agronomskom fakultetu u razdoblju od 05. –  14. srpnja 2019. godine u okviru bilateralnog hrvatsko-kineskog projekta „Usporedno istraživanje mogućnosti uzgoja jagoda u Kini i Hrvatskoj“ voditelja izv. prof. dr. sc. Aleksandara Mešića.

Predavanja su organizirana od strane Zavoda za poljoprivrednu zoologiju i Ureda za međunarodne odnose.