Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Objavljena poglavlja u knjizi :: Aquaponics Food Production Systems

Doc.dr.sc. Daniel Matulić (Zavod za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju) koautor je poglavlja pod nazivom: “Recirculating Aquaculture Technologies” (pp. 35-76) i “Aquaponics: The Ugly Duckling in Organic Regulation” (pp. 487-500) u knjizi Aquaponics Food Production Systems (izdavač: Springer, Cham, ur.: Goddek, S., Joyce, A., Kotzen, B. Burnell, G.B.).

Knjiga je otvorenog pristupa i kroz 24 poglavlja pruža sveobuhvatan pregled ključnih akvakulturnih, hidroponskih i drugih integriranih sustava uz osvrt na socio-ekonomske i ekološke aspekte. Kombinacijom akvakulture i proizvodnje povrća, akvaponski sustavi nude alternativna tehnološka rješenja za svijet koji je sve više pod stresom zbog rasta stanovništva, urbanizacije, nestašice vode, degradacije zemljišta i tla, zagađenja okoliša, gladi u svijetu i klimatskih promjena. Knjiga je namijenjena znanstvenicima, stručnjacima i studentima te svim ostalima zainteresiranima za navedenu tehnologiju proizvodnje hrane.

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-15943-6#about

Online ISBN 978-3-030-15943-6

Print ISBN 978-3-030-15942-9