Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Prijave :: Združeni diplomski studijski program Danube AgriFood Master

Otvorene su prijave za združeni diplomski sveučilišni studijski program Sustainability in Agriculture, Food Production and Food Technology in the Danube Region (Danube AgriFood Master – DAFM).

DAFM studij traje 4 semestra, završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova i akademski naziv magistar inženjer agronomije. Agronomski fakultet  studij izvodi u suradnji sa University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Austrija (BOKU), Szent István University, Mađarska (SZIU), Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine „King Michael I of Romania”, Rumunjska (BUASVMT) i University of Novi Sad, Agricultural faculty, Srbija (UNS).

Prvi semestar svi studenti upisuju u Beču, a u slijedećim semestrima borave na ostalim partnerskim sveučilištima prema slijedećoj shemi.

Struktura studija:

 

Rok za prijavu za kandidate iz EU: 20. kolovoza 2019. godine

Napomena: Mole se zainteresirani kandidati da  prije slanja prijavne dokumentacije pošalju iskaz interesa na mail agrifood-casee@boku.ac.at, a kopiju mail-a poslati na umo@agr.hr i rbazok@agr.hr.     

Detaljne  informacije o studijskom programu: http://www.ica-casee.eu/index.php/casee-master