Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Rezultati natječaja :: Zaklada Agronomskog fakulteta

Temeljem provedenog Natječaja Zaklade Agronomskog fakulteta od 14. lipnja 2019. godine za dodjelu stipendija, potpora i nagrada najboljim studentima u 2019. godini izabrani su sljedeći studenti za:

  1. Stipendiju za akad. god. 2019./2020. u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno u trajanju od 10 mjeseci
    • Petra Rajić univ.bacc.ing.agr.
  2. Jednokratnu potporu u iznosu do 5.000,00 kn
    • Ana Pintar, mag.ing.agr.
  3. Jednokratnu godišnju nagradu u iznosu 4.000,00 kn
    • Krešimir Kavčić, mag.ing.agr.

Čestitamo!

http://zaklada.agr.hr