Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Rad u prestižnom časopisu :: Industrial Crops and Products

Doc. dr. sc. Martina Grdiša i prof. dr. sc. Zlatko Šatović, djelatnici Zavoda za sjemenarstvo, koji su istodobno i članovi Znanstvenog centra izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja (ZCI CroP-BioDiv), su u suradnji s kolegicama s Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu objavili pregledni znanstveni rad u časopisu Industrial Crops and Products (IF: 4.191; 5-Year IF: 4.419; Q1 Agronomy):

Ninčević, T., Grdiša, M., Šatović, Z., Jug-Dujaković, M. (2019) Helichrysum italicum (Roth) G. Don: Taxonomy, biological activity, biochemical and genetic diversity. Industrial crops and products 138: 111487

Poveznica: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.111487