Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

TEFSI- Inovativne metode podučavanja za održive sustave proizvodnje hrane i prehrane

Datum održavanja: -

Edukacija za nastavnike na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu
2.- 4.10.2019.

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet je partner u projektu naslova „Transformation of European Food Systems Towards Sustainability by Transnational, Innovative Teaching“ kojeg u sklopu  programa Erasmus+, Strateško partnerstvo, koordinira Warsaw University of Life Sciences. Projekt provodi konzorcij od devet partera u kojem su osim koordinatora i Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta još i University of Copehagen, University of Kassel, Munster University of Applied Sciences, University of Gastronomic Sciences (Pollenzo), ISARA- Lyon, Vytautas Magnus University Agriculture Academy (Kaunas) i Charles University (Prag).

TEFSI projekt podržava suradnju između partnerskih sveučilišta na razvoju, primjeni i edukaciji o inovativnim pristupima nastavnom materijalu, materijalima, metodama i alatima, čime se povećavaju kompetencije i inovacije sveučilišnih nastavnika, a time i poboljšava kvaliteta i učinkovitost sveučilišne nastave. Uporaba inovativnih metoda poučavanja u TEFSI projektu odnosi se na predmete koji pokrivaju različite aspekte održivih prehrambenih sustava. Time se povećava svijest nastavnika o važnosti uključivanja pitanja održivosti u svakodnevna predavanja. Stoga projekt predstavlja važan korak prema održivosti u području znanosti o hrani, poljoprivredi i srodnim znanstvenim temama u području znanosti o životu.

Projekt je započeo dubinskom analizom stupnja uključivanja pitanja održivosti prehrambenih sustava u visoko obrazovanje od strane predavača partnerskih sveučilišta, alata za predavanje koji se koriste i perspektive za inovacije u ovom području. Nakon toga slijedi izrada kvalitetnih materijala za obuku te podučavanje o inovativnim alatima i konceptima podučavanja u sklopu pet međunarodnih edukacijskih događanja za osoblje partnerskih institucija. Edukacija za članove projektnog tima održana je na Sveučilištu u Kopenhagenu na kojem su sudjelovala po četiri nastavnika sa svake partnerske institucije.

Prva edukacija za nastavnike u sklopu projekta održava se za nastavnike sa Sveučilišta u Zagrebu, a osim nastavnika Agronomskog fakulteta dobro su došli i nastavnici sa svih sastavnica Sveučilišta. Edukacija se održava od 2. do 4. listopada. Predavači su nastavnici iz partnerskih institucija, a cilj edukacije je prijenos spoznaja o inovativnim metodama poučavanja koje su pogodne za poučavanje vezano na održive sustave proizvodnje hrane. Program edukacije nalazi se u privitku. Polaznici edukacije primit će certifikate o završenoj edukaciji.

Zainteresirani nastavnici su srdačno pozvani da se prijave za edukaciju na e-mail adrese rbazok@agr.hr i/ili mfuka@agr.hr najkasnije do 27.09.2019.

Program

Mrežna stranica projektahttp://tefsi.tefsi-project.ogicom.pl/ 

Partnerske institucije:

WULS-coordinator:

Dr. Dominika Średnicka-Tober (Project Coordinator)
dominika_srednicka_tober@sggw.pl