Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Objavljen sveučilišni priručnik :: Urbano biovrtlarstvo

Autori: prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak, doc. dr. sc. Ivan Juran, doc. dr. sc. Sanja Fabek Uher, izv. prof. dr. sc. Vesna Židovec, prof. dr. sc. Tihomir Miličević, mr. sc. Marija Ševar, dipl. ing. agr. i Branka Mrkaužić, dipl. ing. agr., univ. spec.

Priručnik se temelji na dugogodišnjim iskustvima autora iz područja vrtlarstva, a posljednjih nekoliko godina i na iskustvima autora iz područja urbanog biovrtlarstva te je usmjeren na edukaciju i stalnu doedukaciju stručnjaka koji se bave ili će se baviti ekološkim vrtlarstvom, a uključuje: studente Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu usmjerenja Zaštite bilja, Fitomedicine, Hortikulture, Ekološke poljoprivrede, studente poslijediplomskog sveučilišnog stručnog studija Fitomedicine, polaznike cjeloživotnog programa obrazovanja Agronomskoga fakulteta u Zagrebu Urbano biovrtlarstvo i sve uzgajivače povrća u sustavu ekološke proizvodnje povrća, vrtlare hobiste i korisnike gradskih vrtova na području Grada Zagreba, ali i širom Republike Hrvatske.

Priručnik sadrži stručnu građu koja obuhvaća 14 poglavlja iz područja općeg vrtlarstva i deset poglavlja iz specijalnog područja. U općem je dijelu prikazana povijest i važnost urbanog vrtlarstva; sustavi poljoprivredne proizvodnje i zaštite poljoprivrednih kultura od štetnih organizama; vrtlarska proizvodnja prema načelima ekološki prihvatljive proizvodnje i zaštite uključujući važnost bioraznolikosti, ekološke zaštite od štetnih organizama kao i zakonski okvir ekološke proizvodnje; ulogu tla, biogene elemente biljne ishrane; rotaciju usjeva; gnojidbu biovrta; uzgoj presadnica; pravilno zalijevanje; kompostiranje i malčiranje; nekemijske mjere suzbijanja štetnih organizama; kratak opis štetnih organizama u vrtu; opis vrtlarskoga alata te planiranje i oblikovanje vrtnih gredica. U specijalnom dijelu navedene su i opisane vrtlarske kulture po skupinama (plodovito povrće, kupusnjače, lisnato povrće, mahunarke, lukovičasto, korjenasto i gomoljasto povrće, najvažnije voćarske kulture te ukrasno bilje i ljekovito i začinsko bilje), opisani su i navedeni najvažniji štetnici i bolesti kao i ekološki prihvatljivi načini suzbijanja štetnika i bolesti. Tekst je dopunjen i velikim brojem vlastitih fotografija.

Objavljivanje ovog priručnika odobrio je Senat Sveučilišta u Zagrebu na prijedlog Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu, klasa 032-01/18-01/94, ur.br. 380-061/117-19-10 od 12. veljače 2019.

Recenzenti: prof. dr. sc. Bogdan Cvjetković, professor emeritus, prof. dr. sc. Renata Bažok i prof. dr. sc. Nada Paradžiković.