Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Svečani prijam studenata I. godine studija

Datum održavanja:

Preddiplomski studij

ponedjeljak, 30. rujna 2019. :: dvorana 6/A

09:00 sati - Animalne znanosti, Ekološka poljoprivreda, Hortikultura, Krajobrazna arhitektura
11:00 sati – Agrarna ekonomika, Agroekologija, Biljne znanosti, Fitomedicina, Poljoprivredna tehnika

Diplomski studij

ponedjeljak, 30. rujna 2019. :: dvorana 6/A u 13:00 sati

Početak nastave u akademskoj godini 2019./2020. je 30. rujna 2019. godine.