Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

H2020 BBI JU projekt GRACE :: Godišnji sastanak konzorcija

Datum održavanja: -

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet član je međunarodnog konzorcija na projektu “Growing Advanced industrial Crops on marginal lands for biorEfineries – GRACE” (H2020 BBI JU call D2/2016), financiranog od strane Europske komisije u iznosu od 15 milijuna eura. Konzorcij je sastavljen od 27 partnera iz 8 različitih zemalja, a koji uključuju znanstvene institucije i predstavnike tematski vezanih industrija. Projekt je financiran za razdoblje od 2017. godine do 2022. godine, s osnovnim ciljem demonstracije i optimiranja tehničko-ekonomske isplativosti 10 vrijednosnih lanaca (tzv. value chains), počevši od uzgoja trave miskantus, do komercijalizacije različitih finalnih proizvoda. Miskantus se, u okviru projekta, uzgaja se na marginalnim (kontaminiranim i zapuštenim) tlima, na lokacijama unutar 6 zemalja članica EU (Velika Britanija, Nizozemska, Francuska, Njemačka, Italija i Hrvatska). Odabrani lanci proizvodnje obuhvaćaju raspon industrije koji uključuje proizvodnju naprednih biogoriva (etanol 2. generacije), proizvodnju kemikalija (bio-BDO), herbicida, ljekovitih spojeva i obloga/građevinskih proizvoda. Projekt obuhvaća evaluaciju svakog pojedinog lanca, uključujući potporu istraživača, uzgajivača i poljoprivrednika, lokalnih proizvođača i krajnjih korisnika. Projekt će demonstrirati potencijal bioekonomije uzgoja energetskih kultura bez ugrožavanja proizvodnje hrane na području EU.

Agenda događaja

O projektu

https://www.grace-bbi.eu/

Članovi konzorcija projekta GRACE, Versailles, Francuska, 2018.
(AFZ predstavljaju doc. dr. sc. Vanja Jurišić i Mislav Kontek, mag. ing. agr.)