Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Tugomir Majdak , mag. ing. agr.

Datum održavanja:

Tehnološko-ekonomska opravdanost prikupljanja biomase posliježetvenih ostataka u proizvodnji energije
27.09.2019. :: 13:00 :: Mala vijećnica

Predloženi mentori:

  • Doc. dr. sc. Ana Matin
  • Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • Prof. dr. sc. Neven Voća
  • Izv. prof. dr. sc. Željko Jukić
  • Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić

Sažetak

Lignocelulozna biomasa ima veliki energetski potencijal jer se dobiva iz ostataka poljoprivredne proizvodnje, a služi za proizvodnju biogoriva druge generacije. Problem predstavlja što prilikom sakupljanja u polju nakon žetve ostane dio posliježetvenih ostataka koji se najčešće zaoravaju. Ne postoje ujednačeni podaci korištenja biomase iz ratarske proizvodnje u svrhu proizvodnje energije te ne postoji ispravan podatak mogućnosti iznošenja posliježetvenih ostataka s polja. Nadalje, dosadašnja istraživanja nikad nisu obuhvaćala korjenov sustav te nije utvrđeno utječe li na ukupno iznesenu biomasu. Temeljem navedenog, cilj ovog rada je utvrditi kvantitetu i kvalitetu cjelokupne posliježetvene biomase (uključujući korjenov sustav), postotak iznošenja pojedine biomase za proizvodnju biogoriva te ekonomsku opravdanost istog.