Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj: Stručna praksa u SAD-u

Za studente diplomskih studija Agronomskog fakulteta na North Carolina State University (NCSU)

Rok za prijavu: 31. siječanj 2014. godine - Više