Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Maja Pintar, dipl. ing.

Datum održavanja:

Fauna i rasprostranjenost lisnih buha (Insecta: Hemiptera: Psylloidea) u Hrvatskoj
14.10.2019. :: 12:00 :: Mala vijećnica

Predložena mentorica:

  • prof. dr. sc. Božena Barić

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • doc. dr. sc. Ivana Pajač Živković
  • Izv. prof. dr. sc. Sandro Bogdanović
  • dr. sc. Tatjana Masten Milek

Sažetak

Lisne buhe (Hemiptera: Sternorrhyncha: Psylloidea) prikrivena su i često nezamjetna komponenta ekosustava. Teško ih je otkriti u prirodi, posebno kada se nalaze u populacijama niskog intenziteta. Rasprostranjene su na cijelom svijetu, a njihova raznolikost najveća je u tropskim i suptropskim područjima. Lisne buhe su sitni, malim cvrčcima slični kukci koji svojim domaćinima izravno štete sisanjem biljnih sokova iz floema, dok neizravne štete nastaju obilnim lučenjem medne rose koju naseljavaju gljivice čađavice te prijenosom biljkama vrlo štetnih fitoplazmi. Važni su štetnici u voćarstvu i na ukrasnom bilju. U Europi se u posljednje vrijeme sve veća pozornost posvećuje karantenskim vrstama lisnih buha koje prenose opasne bolesti kultiviranog bilja te invazivnim vrstama, čiji je broj uslijed sve intenzivnijeg međunarodnog transporta i trgovine u stalnom porastu, posebno vrsta podrijetlom iz Azije i tropskih predjela.

Fauna lisnih buha bit će istraživana na području kontinentalne i primorske Hrvatske, na kultiviranim i divljim biljkama, s ciljem prikupljanja detaljnih podataka o broju vrsta, rasprostranjenosti i biljnim domaćinima.

S obzirom da u Hrvatskoj do danas nisu provedena sustavna faunistička istraživanja ove natporodice kukaca, cilj ovog istraživanja je utvrditi prisutnost karantenskih vrsta lisnih buha na području Hrvatske, prisutnost, brojnost i rasprostranjenost invazivnih vrsta lisnih buha izvan područja prvih nalaza u Hrvatskoj i utvrditi razloge širenja te usporediti popis zabilježenih vrsta u Hrvatskoj sa popisima vrsta zemalja u regiji.