Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Martina Kadoić Balaško, mag.ing.agr.

Datum održavanja:

Promjene genoma povezane s razvojem rezistentnosti na insekticide kod ekonomski važnih štetnika u Hrvatskoj
22.10.2019. :: 12:00 :: Mala vijećnica

Predloženi mentori:

  • prof. dr. sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,
  • prof. dr.sc. Katarina M. Mikac, University of Wollongong, Australija
  • prof. dr. sc. James F. Wallman, University of Wollongong, Australija
  • doc. dr. sc. Darija Lemić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet.

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • doc. dr. sc. Maja Čačija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,
  • izv. prof. dr. sc. Jelena Ramljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,
  • dr. sc. Katja Žanić, znanstvena savjetnica, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša.

Sažetak

Pojava rezistentnosti na insekticide kod kukaca ozbiljan je i rastući problem u poljoprivrednoj proizvodnji. Proizvodnju najvažnijih ratarskih (kukuruz i krumpir) i voćarskih (jabuka) kultura u Hrvatskoj ugrožavaju brojni štetnici, među kojima su najvažniji kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera LeConte), krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata Say) i jabukin savijač (Cydia pomonella L.) Sve navedene vrste razvile su rezistentnost na insekticide (krumpirova zlatica i jabukin savijač) ili na strategije suzbijanja (kukuruzna zlatica). Iz tog razloga nužno je razviti učinkovite programe praćenja rezistentnosti, koji omogućuju rano otkrivanje rezistentnosti te razvoj i pravovremenu implementaciju antirezistentnih strategija ili strategija upravljanja rezistentnošću. SNPs (Syngle Nucleotide Polymorphism) novija je metoda analize cijelog genoma utvrđivanjem polimorfizma pojedinih nukleotida. Kroz genotipizaciju pomoću SNPs metode analizirat će se genetska struktura, diferencijacija, protok gena, rasprostranjenost i sposobnost prilagodbe tri navedena štetnika. Primjena SNPs-a u nemodelnim organizmima postala je pristupačno i lako dostupno sredstvo za generiranje važnih podataka o brojnim vrstama što bi inače bilo nemoguće zbog visokih troškova i često nedostatka stručnosti laboratorijskog osoblja. S obzirom na ogroman broj SNPs-a (od tisuće do milijuna) koji se lako generiraju u jednom slijedu, nadmašili su mikrosatelite u izboru istraživačkog alata kada je u pitanju utvrđivanje populacijske genetike neke vrste. Upotreba SNPs-a nužna je za bolje razumijevanje populacijske genetike kukuruzne i krumpirove zlatice te jabukinog savijača. Takvi podaci, koji podrazumijevanju utvrđivanje promjene genoma povezane s razvojem rezistentnosti I ključni su za provedbu antirezistentnih programa kao sastavnog dijela integrirane zaštite bilja od štetnika.