Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Objavljeno poglavlje u znanstvenoj knjizi :: Trichoderma The most widely used Fungicid

Izv. prof. dr.sc. Snježana Topolovec-Pintarić (Zavod za fitopatologiju) autor je poglavlja pod nazivom: Trichoderma the invisible partner for visible impact in Agriculture koji je dostupan online na adresi https://www.intechopen.com/books/trichoderma-the-most-widely-used-fungicide/-em-trichoderma-em-invisible-partner-for-visible-impact-on-agriculture

Knjiga u izdanju IntechOpen (London, UK) namijenjena je znanstvenicima, stručnjacima, studentima (npr. INTER-EnAgro studij) i svim onima koje interesira primjena bio-pripravaka na osnovu najpoznatijeg roda askomicetnih filamentoznih gljiva roda Trichoderma.