Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj za akademsku mobilnost u 2020. godini (prvi krug)

Naslovnica:

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za akademsku mobilnost u 2020. godini prema sljedećim stavkama:

a) odlazna mobilnost prema strateškim partnerima:

Prijavljuju se mobilnosti koje će se ostvariti od 01.01. – 31.12.2020.

b) prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu (nije nužno da Sveučilište u Zagrebu ili sastavnica imaju sklopljen međusveučilišni/međufakultetski sporazum)

Prijavljuju se mobilnosti koje će se ostvariti od 01.01. – 30.06.2020.

c) mobilnost doktorskih studenata Sveučilišta u Zagrebu (kotizacije za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima)

Prijavljuju se konferencije koje će se održati od 01.01. – 30.06.2020.

Važno: doktorski se studenti obavezno u prijavi za konferenciju organizatoru konferencije prijavljuju kao doktorski studenti određene sastavnice Sveučilišta u Zagrebu te također se obavezno u potvrdi o sudjelovanju na konferenciji, u materijalima i publikacijama konferencije navode kao doktorski studenti određene sastavnice Sveučilišta u Zagrebu što će se provjeravati u obradi izvješća za potraživanje refundacije

d) najava dolazne mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma i dolazne mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnje

Prijavljuju se mobilnosti koje će se ostvariti od 01.01. – 31.12.2020.

Prijava kandidata:

Za stavke a) i b) mogu se prijaviti djelatnici u znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim, znanstvenim, nastavnim i suradničkim zvanjima te asistenti i poslijedoktorandi.

Za stavku c) mogu se prijaviti doktorski studenti Agronomskog fakulteta.

Potrebni dokumenti za prijavu:

Za stavke a) i b)

1. ispunjen i otisnut on-line prijavni obrazac: https://zagreb.moveon4.com/locallogin/5d887fca7699450b945cfc39/eng

Važna napomena:

U sklopu prijavnog on-line obrasca potrebno je ispuniti rubriku kraćeg opisa plana posjeta na hrvatskom jeziku. Molimo obavezno navesti sljedeće stavke:

 • dosadašnja suradnja
 • cilj posjeta i predviđene aktivnosti u sklopu mobilnosti
 • predviđeni rezultati
 • ukoliko se u okviru mobilnosti planira održati nastava obavezno navesti:
  • naziv modula
  • broj sati predavanja
  • razina   
 • predviđeni trošak mobilnosti
  • dnevnice
  • prijevoz
  • smještaj
  • ostali troškovi (viza, osiguranje i dr.)
  • ukupni troškovi mobilnosti

2. pozivno pismo gostujuće institucije

3. ispis radova iz WoS-a i ispunjena tablica bodovanja A1 radova u razdoblju od 2015. – 2019. godine prilog1

Za stavku c)

1. ispunjen i otisnut on-line prijavni obrazac: https://zagreb.moveon4.com/locallogin/5d887fca7699450b945cfc39/eng   

2. potvrda da je doktorski student upisan u studij u akademskoj godini u kojoj se prijavljuje

3. potvrda prihvata sudjelovanja na konferenciji (u slučaju da do roka za prijavu na ovaj natječaj organizator konferencije nije dostavio potvrdu o prihvatu na konferenciju, kandidat iznimno može dostaviti potvrdu da se prijavio na konferenciju)

4. iznos kotizacije (dostaviti program, ispis s mrežne stranice ili dokument iz kojeg je vidljiva kotizacija)

5. ispis svih A1 i A2 radova ovjeren od strane CAK-a

Za stavku d)

 • ispunjena tablica plana dolaznih mobilnosti prilog2

Napomene:

 • pregled međunarodnih sporazuma dostupan na stranicama Evidencije međunarodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu http://medjunarodna.unizg.hr/
 • odobravaju se troškovi smještaja do 800 kuna dnevno do 14 dana u sklopu bilateralnih, već potpisanih sporazuma
 • odobravaju se troškovi smještaja do 800 kuna dnevno do 5 dana  svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnje

Prijave se dostavljaju:

 • e-poštom (1 datoteka u .pdf formatu): umo@agr.hr

Napomena: ispunjen, potpisan i datiran on-line prijavni obrazac u .pdf formatu sastavni je dio cjelokupne prijave.

Rok za prijavu:

 • on-line prijave Sveučilištu u Zagrebu i e-poštom cjelokupna prijava u UMO: 6. studeni 2019. godine

Odabir kandidata:

Agronomski fakultet obvezan je Sveučilištu u Zagrebu dostaviti rang-listu koju će sastaviti  Odbor za međunarodnu suradnju. Povjerenstvo za odabir zaposlenika i studenata u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu zadržava pravo da ne uzme u obzir rang-listu određene sastavnice.

Kriteriji za odabir kandidata Agronomskog fakulteta prilog3

Kompletan tekst Natječaja http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-akademsku-mobilnost-u-2020-godini-prvi-krug/

Dodatne informacije: 

Ured za međunarodne odnose, umo@agr.hr; 239 4043