Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Ivana Držaić, mag.ing.agr

Datum održavanja:

Genomska karakterizacija i struktura hrvatskih izvornih pasmina ovaca 23.10.2019. :: 8:00
Učionica zavoda za opće stočarstvo, II paviljon/1. kat

Predloženi mentor:

  • izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • prof.dr.sc. Ino Čurik, predsjednik povjerenstva
  • doc.dr.sc. Boris Lukić, član povjerenstva
  • doc.dr.sc. Maja Ferenčaković, član povjerenstva

Sažetak

Ovce su domesticirane prije 10000 godina i od tada migriraju s čovjekom. Kao rezultat migracija diferenciralo se više od 1400 pasmina ovaca različih osobina i prilagodbi. Danas je više od 10% pasmina ovaca u svijetu ugroženo, a svakim gubitkom pasmine gubi se i genetska raznolikost te specifični geni koji u budućnosti mogu imati veliku važnost. Cilj ovog rada je koristeći visoko rezolutne biljege genotipizirati i usporediti osam hrvatskih izvornih pasmina ovaca. Odredit će se genetska struktura te specifičnost genoma izvornih hrvatskih populacija ovaca. Konzervacijski status istraživanih populacija ovaca odredit će se pomoću koeficijenta inbridinga temeljenog na duljinama homozigotnih regija genoma (ROH), neravnoteže vezanosti gena (LD) i efektivne veličine populacije (Ne). Dobiveni rezultati će se koristiti u budućim konzervacijskim planovima te uzgojno-selekcijskom radu.