Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Emilija Friganović, dipl. ing. preh. teh.

Datum održavanja:

Sušenje petrovca (Crithmum maritimum L.), maslačka (Taraxacum officinale Weber) i blitve (Beta vulgaris L. ssp. cicla) kao dodataka u proizvodnji svježe tjestenine :: 04. 11. 2019. :: 12:00 :: Knjižnica zavoda za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport

Predloženi mentori:

  • prof. dr. sc. Tajana Krička, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,
  • prof. dr. sc. Duška Ćurić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet.

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • doc. dr. sc.  Ana Matin, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,
  • izv. prof. dr. sc. Dubravka Novotni, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet,
  • doc. dr. sc. Boris Dorbić, Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu.

Sažetak

Tjestenina predstavlja idealan matriks za dodavanje različitih izvora visokovrijednih tvari. Istraživanje će biti provedeno na kulturama petrovac (Crithmum maritimum L.) i maslačak (Taraxacum officinale Weber) koji će se kao potencijalni izvor nutritivno vrijednih tvari dodavati u zamjes za svježu tjesteninu te na blitvi (Beta vulgaris L. ssp. cicla) koja se uobičajeno koristi u proizvodnji tjestenine. Cilj ovog istraživanja je utvrditi utjecaj uvjeta konvekcijskog sušenja na prehrambena svojstva odabranih biljnih vrsta te utvrditi utjecaj dodane biljne vrste, njihove količine i temperature konvekcijskog sušenja te njihovih interakcija na prehrambenu vrijednost svježe tjestenine. Istraživanje će biti podijeljeno na pet faza uključujući prikupljanje i analizu biljnog materijala, pripremu i analizu sirovina i proizvoda nakon procesa obrade i proizvodnje, senzorsku procjenu proizvoda tjestenine te statističku analizu rezultata.