Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Objavljeno poglavlje u znanstvenoj knjizi :: Advances in Chemical Pollution, Environmental Management and Protection

Doc.dr.sc. Igor Bogunović i prof.dr.sc. Ivica Kisić (Zavod za opću proizvodnju bilja), u suradnji s kolegama iz Španjolske autori su poglavlja pod nazivom: "Agriculture and grazing environments"  u knjizi "Advances in Chemical Pollution, Environmental Management and Protection"  koji je dostupan online na adresi  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S246892891930005X

Besplatno preuzimanje poglavlja je moguće do 14.12.2019. koristeći se ovim linkom https://authors.elsevier.com/b/1ZyeA_u8mx7lsL

Knjiga u izdanju izdavača "Elsevier" namijenjena je znanstvenicima, stručnjacima, studentima i proizvođačima koje interesira nastanak degradacije tla neodgovarajućim agrotehničkim mjerama, remedijacija degradiranih tala i održivo upravljanje tlima.

Poglavlje je nastalo istraživanjem u sklopu uspostavnog istraživačkog projekta "Erozija i degradacija tala Hrvatske" (SEDCRO) financiranog od Hrvatske zaklade za znanost (UIP‐2017‐05‐7834).