Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Mirela Trdenić, dipl. ing.

Datum održavanja:

Primarne arome mošta sorte 'Škrlet bijeli' (Vitis vinifera L.) pri različitoj gnojidbi
06. 11. 2019. :: 10:00 sati :: Mala vijećnica

Predloženi mentori:

  • Doc. dr. sc. Marko Petek
  • Doc. dr. sc. Zvjezdana Marković

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • izv. prof. dr. sc. Darko Preiner, predsjednik povjerenstva
  • dr.sc. Ivana Tomaz, član povjerenstva
  • dr.sc. Igor Palčić, član povjerenstva

Sažetak

U vinogradarskoj podregiji Moslavina, najznačajnija sorta vinove loze je autohtona sorta 'Škrlet bijeli'. Projektom klonske selekcije osiguran je kvalitetni sadni materijal te sorta doživljava svoju revitalizaciju. Spomenutim projektom izdvojeno je nekoliko klonova koji pokazuju značajne razlike u ekspresiji proizvodnih svojstava ovisno o agroklimatskim uvjetima. Dosadašnja istraživanja nisu obuhvaćala utjecaj gnojidbe, stoga je cilj ovog istraživanja utvrditi utjecaj gnojidbenih tretmana, osobito folijarne primjene kalija, bora i ostalih mikroelemenata, na status hraniva u listu 'Škrleta bijelog' i prinos s posebnim naglaskom na osnovni kemijski sastav i sadržaj primarnih aroma u moštu. Za ovo istraživanje odabran je klon ŠK-29 koji postiže visoke prinose i kojemu se žele unaprijediti proizvodne karakteristike. Temeljem rezultata odredit će se optimalni dizajn gnojidbe koji pozitivno utječe na gospodarska svojstva istraživanog klona.