Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana disertacije

Datum održavanja:

Pomological, chemical and molecular characterization of pomegranate cultivars (Punica granatum L.) 18.12.2013, 13:00h, velika vijećnica