Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Mislav Kontek, mag. ing. agr.

Datum održavanja:

Demineralizacija i poboljšanje energetskih svojstava biomase miskantusa uvođenjem kiselinskog predtretmana
29. studenog 2019. :: 12:15 :: Knjižnica zavoda za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport

Predloženi mentor:

  • doc. dr. sc. Vanja Jurišić.

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • prof. dr. sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,
  • izv. prof. dr. sc. Alan Antonović, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet,
  • doc. dr. sc. Nikola Bilandžija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet.

Sažetak

Unatoč brzom razvoju drugih obnovljivih izvora, smatra se da će biomasa ostati najčešće korišteni obnovljivi izvor energije i u sljedećim desetljećima u EU. Biomasa se najčešće koristi za proces neposrednog izgaranja, nakon čega ostaju značajne količine pepela. Smatra se da je pepeo razlog nekih tehnoloških i ekoloških problema u sustavima za izgaranje te predstavlja nedostatak biomase kao energenta. Miscanthus x giganteus je poljoprivredna energetska kultura čiji uzgoj i uporaba u proizvodnji energije raste u posljednjem desetljeću. S pozicije njegovog iskorištenja u procesu neposrednog izgaranja i problematike same biomase u tom procesu, postoji potreba za pronalaskom rješenja smanjenja pepela s ciljem dobivanja učinkovitijeg procesa. Predtretman djelomičnog uklanjanja pepela prije izgaranja biomase jedan je od ublaživača gore navedenih poteškoća do kojih dolazi primjenom procesa neposrednog izgaranja.