Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada : Sanja Kajić, mag. biol. mol.

Datum održavanja:

Karakterizacija i selekcija autohtonih sojeva rizobija koje noduliraju soju
25.11.2019. :: 11:00 sati :: Velika vijećnica

Predloženi mentor:

  •  prof.dr.sc. Sanja Sikora

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • Prof. dr. sc. Milan Poljak, predsjednik povjerenstva  
  • Prof. dr. sc. Ivan Pejić, član povjerenstva
  • Izv. prof. dr. sc. Mihaela Blažinkov, član povjerenstva

Sažetak

Simbiozne zajednice između većine leguminoza i posebne skupine bakterija tla (rizobije) omogućuju značajan unos biološki vezanog dušika u tlo. Glavna prednost autohtonih sojeva rizobija odnosi se na njihovu visoku kompetitivnost te sposobnost adaptacije na specifične uvjete okoline. Pretpostavlja se da i u tlima RH postoje prirodne populacije rizobija sa sojevima tolerantnim na stresne uvjete i sa potencijalom za učinkovitu fiksaciju dušika. Cilj ovih istraživanja je karakterizirati autohtone sojeve rizobija izoliranih iz tala različitih regija Hrvatske te procijeniti njihovu simbioznu učinkovitost. Izolati će biti identificirani molekularnim metodama, fenotipska karakterizacija će obuhvatiti određivanje otpornosti na nepovoljne uvjete u okolišu, a simbiozna učinkovitost procijenit će se vegetacijskim pokusom u zaštićenom prostoru. Očekuje se pronalazak kvalitetnog soja rizobija koji bi nakon daljnjeg selekcijskog programa mogao doprinijeti održivom uzgoju soje.