Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Erasmus+ Natječaj za mobilnost studenata diplomskih i poslijediplomskih studija - partnerske zemlje

Natječaj za mobilnost studenata diplomskih i poslijediplomskih studija između programskih i partnerskih država u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 17.08.2020. do 31.03.2021.

 

Na natječaj se mogu prijaviti studenti Agronomskog  fakulteta za mobilnost studenata u svrhu studija na sljedeće partner sveučilište:

 1. Huazhong Agricultural University, NR Kina:
 • 2 studenta diplomskog studija u trajanju od 4 mjeseca
 • 1 student poslijediplomskog studija u trajanju od 3 mjeseca

Mobilnost je moguće ostvariti od 17. kolovoza 2020. do 31. ožujka 2021. godine.

Financijska potpora za mobilnost studenata sastoji se od sredstava za životne troškove (mjesečna studentska stipendija iznosi 700 EUR) i sredstava za putne troškove (1500 EUR). Iz projektnih sredstava za potporu mobilnosti odabranim studentima će biti refundiran trošak police zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nesreće te trošak za vizu uz predočenje originalnog računa.

PRIJAVA mora sadržavati sljedeće dokumente:

 1. Online Prijava za Erasmus+ - Partnerske zemlje: https://zagreb.moveon4.com/locallogin/5b90e3cd3d5d66d95aff3abb/eng
 2. Europass životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku,
 3. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku (do 300 riječi),
 4. prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova (za sve razine studija) ovjeren u studentskoj referadi,
 5. potvrdu o upisanom semestru u trenutku prijave na Natječaj (na hrvatskom jeziku),
 6. dokaz o znanju jezika na kojem se izvodi nastava (radni jezik mobilnosti za koju se student prijavljuje), uvjet minimalno B2 stupanj znanja po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike,
 7. za studente koji žele pisati doktorski rad ili raditi istraživanje u svrhu izrade diplomskog/doktorskog rada – pismo odobrenja (Approval form for final thesis) prilog 1
 8. za studente s posebnim potrebama – uz sve navedeno i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.

Rok za prijavu: 3. prosinca 2019. (12:00 sati – podne = vrijeme i datum primitka!).

Kriteriji za odabir kandidata prilog 2

Dodatne informacije i predaja prijava:  Ured za međunarodne odnose – UMO (umo@agr.hr, 01 239 3611, V paviljon, 3. kat).

Napomena: prijave se NE predaju ECTS koordinatoru!

Kompletan tekst Natječaja, detaljnije informacije i prijavne obrasce možete pronaći na stranicama Sveučilišta u Zagrebu