Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Marija Galić, mag. ing. agr.

Datum održavanja:

Dinamika disanja tla u agroekosustavu
16. prosinca 2019. :: 13:00 :: Velika vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • doc. dr. sc. Darija Bilandžija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski  fakultet
  • izv. prof. dr. sc. Mihaela Blažinkov, Veleučilište u Slavonskom Brodu
  • doc. dr. sc. Gordana Pehnec, Institut za medicinska istraživanja i  medicinu rada

Predloženi mentor:

  • izv. prof. dr. sc. Željka Zgorelec, Sveučilište u  Zagrebu Agronomski fakultet

Sažetak

Sektor poljoprivrede predstavlja jedan od većih izvora emisija  stakleničkih plinova kako u svijetu tako i u Republici Hrvatskoj, a koje  izravno utječu na sve veći problem klimatskih promjena. Utjecaj  poljoprivrede na emisije postaje ključno pitanje s obzirom da su glavni  staklenički plinovi povezani s globalnim ciklusima ugljika (C) i dušika  (N), gdje čovjek svojim neprimjerenim gospodarenjem poljoprivrednim  zemljištem remeti prirodni tok te narušava CN odnos u tlu. Kako bi  povoljno utjecali na značajke tla te smanjili količinu ugljičnog  dioksida (CO2) oslobođenog u zrak i povećali pohranu C u tlu, potrebno  je poštivati načela dobre poljoprivredne prakse te pravilno gospodariti  tlom. Cilj ovog istraživanja je utvrditi varijabilnost i usporediti  međusobnu ovisnost C-CO2 emisije o tipu gnojidbe tijekom vegetacije  ozime pšenice, kukuruza i soje, te utvrditi prilive i odlive ugljika iz  tla na svim istraživanim tretmanima.