Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Humanitarna božićna akcija

Datum održavanja: -

17. i 18.12.2013., Fakultet elektrotehnike i računarstva, prostor KSET-a u organizaciji studentskih udruga EESTEC, BEST i IAESTE i potporu KSET-a. Više