Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Objavljena poglavlja u knjizi :: Sustainability of European Food Quality Schemes

Dr. sc. Marina Tomić Maksan (Zavod za marketing u poljoprivredi) u suradnji s doc. dr. sc. Ružicom Brečić s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koautorica je poglavlja pod nazivom: “Organic Olive Oil in Croatia ” (pp. 133-149) i “PGI Dalmatian Ham in Croatia” (pp. 305-317) u knjizi Sustainability of European Food Quality Schemes (izdavač: Springer, Cham, ur.: Arfini, F., Bellassen, V.).

Knjiga kroz 28 poglavlja pruža uvid u upravljanje opskrbnim lancem za 27 zaštićenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u Europi.

Knjiga je namijenjena znanstvenicima, stručnjacima i studentima te svima ostalima zainteresiranima za navedenu tematiku.

https://www.springer.com/gp/book/9783030275075

Online ISBN 978-3-030-27508-2
Print ISBN 978-3-030-27507-5