Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana disertacije

Datum održavanja:

Utjecaj čimbenika peletiranja na goriva svojstva komine masline, ponedjeljak, 16.12.2013., 13:00h, dvorana IIIA.