Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Iva Hrelja, mag.ing.agr.

Datum održavanja:

Prostorno-vremenska dinamika organske tvari na opožarenim tlima primjenom spektroskopije i daljinskih istraživanja
16.12.2019. :: 11:00 sati :: Velika vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme:

  • Prof.dr.sc Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet (predsjednik povjerenstva)
  • Prof.dr.sc. Renata Pernar, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet
  • Doc.dr.sc. Monika Zovko, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Predloženi mentor:

  • Doc.dr.sc. Ivana Šestak
  •  Doc.dr.sc. Igor Bogunović (komentor)

Sažetak:

Požari induciraju velike promjene u kratkom i dugom vremenskom roku na krajoliku i u tlu. Jačina promjena na tlu ovisi o sastavnicama ekosustava (voda, tlo, vegetacija), karakteristikama požara (intenzitet, težina) i okolišnim čimbenicima (tlo, geomorfologija). Važan utjecaj na tlo požar vrši kroz modifikaciju organske tvari-ključnog pokazatelja kvalitete tla. Do sada, praćenje prostorno-vremenskih promjena kvalitete tla nakon požara nije istraživana u pedološkim i klimatskim uvjetima Hrvatske. Stoga, uobičajena, ali i daljinska istraživanja u ovoj temi predstavljaju novinu. Upravo spektroskopija tla predstavlja nedestruktivnu i brzu metodu daljinskog istraživanja. Hiperspektralna analiza in-situ mjerenjima spektralne refleksije tla neposredno nakon požara i dvogodišnjoj vremenskoj dinamici praćenja može biti brz način procjene utjecaja požara na tlo i ekosustav. Geolociranje uzoraka otvara mogućnost mapiranja i razumijevanja prostorne varijabilnosti svojstava tla nakon požara.