Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Ana Nimac, mag. ing. agr.

Datum održavanja:

Genetska osnova arhitekture korijena graha (Phaseolus vulgaris L.) odgovorne za tolerantnost na sušu
18. prosinca 2019. :: 12:00 :: Knjižnica zavoda za ishranu bilja

Predloženi mentori:

  • doc. dr. sc. Boris Lazarević,
  • izv. prof. dr. sc. Klaudija Carović - Stanko

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • prof. dr. sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,
  • prof. dr. sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,
  • prof. dr. sc. Zlatko Liber, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno - matematički fakultet,
  • prof. dr. sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,
  • doc. dr. sc. Marko Petek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet.

Sažetak

Grah (Phaseolus vulgaris L.) je jedna od najčešće zastupljenih mahunarki u ljudskoj prehrani te postoji velika potreba za njegovim uzgojem. Sve učestalija sušna razdoblja uzrokuju stres koji dovodi do poremećaja u rastu i razvoju te u konačnici do smanjenja prinosa. Na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu, čuvaju se primke tradicijskih kultivara graha iz Hrvatske i okolnih zemalja. S ciljem utvrđivanja razlika u tolerantnosti na stres suše, provest će se fenotipska i genotipska analiza. Biljke će biti uzgajane u eksperimentalnim stresnim uvjetima, te će na temelju fenotipskih svojstava korijenovog sustava biti odabrani genotipovi potencijalno tolerantni na sušu. Genotipizacija kolekcije provest će se u svrhu procjene genetske strukture i raznolikosti primki te identifikacije lokusa za poželjna fenotipska svojstva korijenovog sustava.