Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Mara Rathman, dipl.ing.agr.

Biološke značajke i uzgojni potencijal male kapice (Mimachlamys varia, Linnaeus, 1758) u istočnom Jadranu
19.12.2019. :: 9 sati :: Bijela vila

Povjerenstvo za ocjenu teme:

  • Prof.dr.sc. Ana Gavrilović, Agronomski fakultet
  • Doc.dr.sc. Daniel Matulić, Agronomski fakultet
  • Dr.sc. Ivančica Strunjak Perović, Institut Ruđer Bošković

Predloženi mentori:

  • Prof. dr. sc. Tomislav Treer, Agronomski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
  • Dr. sc. Josip Barišić, znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković

Sažetak

Vrsta mala kapica (Mimachlamys varia L., 1758) jedna je od četiri vrste iz porodice Pectinidae koje imaju potencijal za komercijalni uzgoj. U Hrvatskoj, ova se vrsta pojavljuje na brojnim lokalitetima u prirodnom staništu, često kao prateća vrsta na uzgajalištima školjkaša. Kako je među potrošačima vrlo cijenjena, došlo je do njezinog prelova te su nekoć gusta prirodna naselja devastirana. Zbog toga se u svijetu ulažu napori kako bi se mogla komercijalno uzgajati. Podatci o biologiji, ekologiji i mogućnostima za uzgoj ove vrste u Jadranskom moru do sada nisu bili istraživani. Na temelju saznanja o povezanosti promjena fiziološkog statusa školjkaša sa promjenama sezonskih značajki tijekom godine pokazala se potreba za određivanjem brzine rasta, reproduktivnog statusa te masnokiselinskog profila male kapice s naglaskom na gonade i probavnu žlijezdu. Cilj ovog rada je istražiti mogućnosti kaveznog uzgoja, ciklus razmnožavanja i razvoja gonada, te sastav masnih kiselina probavne žlijezde i gonada, kod vrste M. varia. Istraživanje će se provesti u Malostonskom zaljevu u razdoblju od 12 mjeseci od siječnja do prosinca. U radu će se opisati ekologija i biologija male kapice Mimachlamys varia uzgajane u Malostonskom zaljevu, području najveće proizvodnje školjkaša u Hrvatskoj.