Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Objavljeno poglavlje u knjizi: Handbook of the Mammals of Europe

Izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem (Zavod a ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju) i dr.sc Frank E. Zachos (Natural History Museum Vienna) objavili su poglavlje pod nazivom „Axis Deer Axis axis Erxleben, 1777“  u knjizi Handbook of the Mammals of Europe (izdavač: Springer, Cham, ur.: Hackländer, K., Zachos, E.F.).

Knjiga je namijenjena znanstvenicima, stručnjacima i studentima te svima ostalima zainteresiranima za navedenu tematiku.

Dostupno na online adresi: https://link.springer.com/referencework/10.1007/978-3-319-65038-8