Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana specijalističkog završnog rada :: Tatjana Boroša Pecigoš, dipl. biol.

Datum održavanja:

Mogućnosti korištenja stranih vrsta riba u akvakulturi Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na zakonodavni okvir
15. siječnja 2020. :: 10 sati :: Bijela vila

Povjerenstvo za obranu rada:

  • izv.prof.dr.sc. Ana Gavrilović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • professor emeritus Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • dr.sc. Damir Kapetanović, viši znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković

Mentor:

  • Prof.dr.sc. Marina Piria

Sažetak:

Strane vrste su značajan i rastući svjetski problem kako u otvorenim vodama tako i u akvakulturi. U Europi, neki aspekti vezani uz strane vrste su dotaknuti kroz različite zakonske regulative, ali to još uvijek nije dovoljno za rješavanje ovog sveobuhvatnog problema. Iako je Uredba 708/2007 na snazi već 10 godina, u Hrvatskoj je tek s donošenjem Zakona o akvakulturi omogućena njezina potpuna provedba i usklađenje zakonskog okvira. S druge strane, nedostaju konkretni podaci o stranim vrstama koje su slučajno ili namjerno prisutne u uzgoju slatkovodnih uzgajališta. Stoga je svrha ovog rada napraviti listu stranih vrsta riba koje su prisutne u toplovodnoj i hladnovodnoj slatkovodnoj akvakulturi u Hrvatskoj i definirati važnost pojedine vrste za uzgoj i za tržište. Osim toga, prodiskutirana je relevantna zakonska regulativa, definirani problemi koji otežavaju uspješnu provedbu nove regulative kao i dane smjernice za rješavanje problema sa stranim vrstama prisutnima na ribnjacima kako bi se uzgoj slatkovodne ribe u RH i dalje uspješno razvijao.