Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Objavljena znanstvena knjiga :: Drought: Detection & Solutions

Prof. Gabrijel Ondrašek (Zavod za melioracije) u svojstvu urednika/suautora i izdavač IntechOpen (London, UK) publicirali znanstvenu knjigu Drought: Detection & Solutions. The book with 11 chapters presents the most recent insights related to drought types, their detection, and their effects on food, energy, and municipal water supplies. It also examines some novel approaches to drought management.

U istoj knjizi 6. poglavlje potpisuju djelatnici Zavoda za melioracije; Mustać Ivan, Filipović Vilim, Filipović Lana, Ondrašek Gabrijel, Petošić Dragutin: Agricultural Management Strategies for Countering Drought Conditions in Eastern Croatia, u kojemu se prikazuju najznačajniji rezultati 15-godišnjeg monitoringa hidroloških i klimatskih značajki na području Biđ-bosutskog polja, te određene agrotehničke mjere koje bi mogle olakšati i/ili unaprijediti biljnu proizvodnju istraživanog prostora.

Knjiga je namijenjena znanstvenicima, stručnjacima, studentima (npr. INTER-EnAgro studij) i svima koji se bave sušama, nedostatkom voda i njihovim održivim gospodarenjem, a dostupna je sa svim poglavljima na: https://www.intechopen.com/books/drought-detection-and-solutions