Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Hrvatski mikrobiološki kongres 2020

Datum održavanja: -

September 8-11, 2020. | Sveti Martin na Muri

Program savjetovanja i ostale informacije o savjetovanju pronađite na
http://hmd-cms.hr/congress2020/