Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: Tajana Čop, mag.ing.agr.

Datum održavanja:

Osiguranje poljoprivrednog dohotka kao inovacija za upravljanje rizikom – eksperiment diskretnog odabira na vinogradarima i vinarima Jadranske Hrvatske 14. veljače 2020. :: 10:00 sati :: Mala vijećnica

Predloženi mentor:

  • izv. prof. dr. sc. Mario Njavro, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • Doc.dr.sc. Vesna Očić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,
  • Izv.prof.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,
  • Prof.dr.sc. Jadranka Deže,Sveučilište J.J. Strosssmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti.

SAŽETAK

Poslovanje u poljoprivredi izloženo je velikom broju rizika, te je potrebno učinkovito upravljanje rizikom. Tržište i kreatori poljoprivredne politike pribjegavaju inovativnim rješenjima. U okviru Zajedničke poljoprivredne politike to su: uzajamno osiguranje i osiguranje dohotka. Istraživanja potvrđuju učinkovitost osiguranja dohotka. U Hrvatskoj se osiguranje dohotka ne primjenjuje. Cilj je istraživanja ispitati prihvaćanje osiguranja dohotka među vinogradarima i vinarima u Jadranskoj Hrvatskoj, primjenom eksperimenta diskretnog odabira u okviru teorije očekivane koristi. Rad će utvrditi utječu li preferencije prema riziku i subjektivna vjerojatnost smanjenja dohotka, te socio-ekonomska obilježja gospodarstva na odluku o primjeni osiguranja dohotka. Simulacijom će se ocijeniti utjecaj osiguranja dohotka na poslovanje. Vinogradarska je proizvodnja odabrana obzirom na izloženost klimatskom riziku, gospodarskoj važnosti sektora i nedovoljno dostupnih strategija upravljanja rizikom.