Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme doktorskog rada :: mr. sc. Tomislava Peremin Volf

Datum održavanja:

Učinak organo-mineralne gnojidbe i biljnog biostimulatora na promjene funkcionalne vrijednosti muškatne tikve (Cucurbita moschata Duchesne) nakon berbe :: 28.02.2020. :: 11 sati :: Mala vijećnica

Povjerenstvo za ocjenu teme:

  • Doc. dr. sc. Marko Petek, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  • Doc. dr. sc. Sanja Fabek Uher, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  • Dr. sc. Renata Erhatić, znanstvena suradnica, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
  • Doc. dr. sc. Jana Šic Žlabur, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  • Dr. sc. Siniša Srečec, znanstveni savjetnik, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Predloženi mentori:

  • Prof. dr. sc. Nina Toth, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  • Izv. prof. dr. sc. Nina Kacjan-Maršič, Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani

Sažetak

Muškatna tikva (Cucurbita moschata Duchesne) je zbog funkcionalne vrijednosti sve atraktivnija na svjetskom tržištu, dok je proizvođačima interesantna zbog visokog prinosa i mogućnosti dužeg  skladištenja. Za iskorištenje potencijala rodnosti hibridnih sorti, gnojidba zrelim stajskim gnojem ili dehidriranim organskim gnojivima neizostavna je mjera zbog povoljnog učinka na visinu i kvalitetu prinosa. U cilju poboljšanja učinkovitosti biljaka u iskorištavanju hranjiva, otpornosti na abiotski stres  te kvalitativnih svojstava povrća, sve je češća primjena biljnih biostimulatora u suvremenoj povrćarskoj proizvodnji. Obzirom da navedene agronomske mjere mogu značajno utjecati na prinos i kvalitetu povrća, tijekom dvije godine istraživat će se utjecaj mineralne i organo-mineralne gnojidbe u kombinaciji s biljnim biostimulatorom na količinu bioaktivnih tvari i antioksidacijsku aktivnost ploda muškatne tikve.