Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Obrana teme (dvojnog) doktorskog rada :: Tanja Kremenić, mag. geogr.

Datum održavanja:

Valorizacija suhozidne baštine cresko-lošinjskog otočja (Valorisation of the dry stone wall heritage of the Cres-Lošinj archipelago)
10:00 sati :: 21. veljače, 2020. :: dvorana 1/1 (paviljon 1, kat 1.)

Predloženi mentor:

  • doc. dr. sc. Goran Andlar, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada:

  • doc. dr. sc. Hrvoje Kutnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • doc. dr. sc. Ines Hrdalo, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  • izv. prof. dr. sc. Nenad Buzjak, Geografski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sažetak

Na primjeru cresko-lošinjskog otočja bit će predložen model valorizacije suhozida i suhozidnih krajobraza u cilju doprinosa prepoznavanju i pojašnjenju dobrobiti suhozidne baštine u kontekstu Republike Hrvatske. Polazi se od evidentiranog problema da je riječ o nedovoljno istraženom prirodnom i kulturnom kapitalu koji nestaje pod utjecajem čovjeka i prirodnih procesa te da aktualno narativno prepoznavanje kulturne, ekološke i poljoprivredne funkcije suhozida ne potiče dovoljno njegovo očuvanje. Model valorizacije bit će izrađen na temelju usluga ekosustava koje proizlaze iz suhozida. Temelj za izračun njihove vrijednosti bit će uspostavljen inventarizacijom suhozidnih

krajobraza otočja te kartiranjem suhozida odabranih područja. Konačni rezultat je pridavanje novčane vrijednosti uslugama ekosustava suhozida, definiranje suhozidnih krajobraza s najistaknutijim potencijalom za revitalizaciju te smjernice za maksimizaciju identificiranih usluga.