Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

3. međunarodni Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane

Datum održavanja:

10. - 13. studenoga 2020. | Opatija  | Hrvatska

www.foodsq-congress2020.com