Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj za akademsku mobilnost u 2014. godini

a1) odlazna mobilnost temeljem bilateralnih međusveučilišnih sporazuma sa sljedećim sveučilištima

 • Aristotelovo sveučilište u Solunu (Grčka), ukupno 40 dana za sve sudionike
 • Sveučilište u Padovi (Italija), do 2 osobe po tjedan dana
 • Sveučilište u Pečuhu (Mađarska), ukupno 20 dana za sve sudionike
 • Sveučilište u Mainzu (Njemačka), do 2 osobe
 • Jagiellonsko sveučilište u Krakovu (Poljska), ukupno 35 dana za sve sudionike
 • Comenius sveučilište u Bratislavi (Slovačka), kvota će biti objavljena naknadno

Aktivnosti:

 • održavanje nastave;
 • suradnja u nastavi i istraživanju;
 • pisanje udžbenika;
 • pripremanje materijala za kolegije;
 • dogovor oko novih projekata/suradnje;
 • dogovor za nastavak suradnje (preduvjet: dosadašnja suradnja je rezultirala nekom vrstom publikacije ili usmene prezentacije);
 • aktivnosti u sveučilišnim mrežama (sudjelovanje u radu upravnih tijela i godišnjih skupština). Odobrava se sudjelovanje u radu sljedećih mreža: UNICA, Podunavska rektorska konferencija, EUA, Alpe-Jadran, IROICA, SEFI, ICA-IROICA, CEI, AUF, EAN;
 • obveze iz dvojnih doktorata (troškovi povjerenstva).

Financiranje:

Kandidatima izabranim za razmjenu partnerska sveučilišta će osigurati smještaj i dnevnice. Putne troškove profesora i znanstvenika Sveučilišta u Zagrebu u razmjeni u okviru bilateralnih sporazuma snose matični fakulteti. U slučaju Sveučilišta u Pečuhu, partnersko sveučilište osigurava smještaj a dnevnice i troškove puta pokriva matična sastavnica.

Za razmjenu se mogu prijaviti:

Osobe zaposlene temeljem ugovora o radu na Sveučilištu i njegovim sastavnicama u zvanjima: znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno, nastavno, suradničko zvanje asistenta ili višeg asistenta (znanstveno-nastavno osoblje) i znanstveni novaci zaposleni temeljem ugovora o radu na Sveučilištu i njegovim sastavnicama.

Trajanje mobilnosti:

Savjetuju se kandidati da prijavljuju do 5 radnih dana tijekom kalendarske 2014. godine.

Prijava:

Kandidati su dužni u radnom programu, uz ciljno sveučilište, navesti i fakultet/odsjek/institut koji žele posjetiti, ime i kontakt (potencijalnog) akademskog partnera i cilj posjeta.

Savjetuju se kandidati da prije prijave kontaktiraju (potencijalnog) akademskog partnera i dogovore posjet. 

Poslati prijavu e-poštom: umo@agr.hr (Ured za međunarodne odnose)

Rok za prijavu:

četvrtak, 12. prosinca, 2013. godine (do 16 sati).

Važne napomene:

 • Natječaj za dodjelu sredstava za poticanje međunarodne suradnje koji godišnje raspisuje UMO odgađa se do daljnjeg!
 • ista aktivnost se ne može istodobno prijaviti na Natječaj za akademsku mobilnost i Natječaj za istraživačku mobilnost.

Odabir kandidata:

Agronomski obvezan je Sveučilištu u Zagrebu dostaviti rang-listu. Rang lista će biti sastavljena temeljem propozicija Natječaja, a sukladno Odluci Povjerenstva koje će biti imenovano.

Kriteriji odabira na Sveučilištu:

U slučaju da je za razmjenu broj nominiranih kandidata veći od razmjenske kvote dogovorene s partnerskim sveučilištima Odbor za međunarodnu suradnju će izvršiti odabir po sljedećim kriterijima te napraviti listu čekanja: svrsishodnost predloženoga plana rada i razmjerna zastupljenost sastavnica.

Prednost pri odabiru imat će prijave koje se odnose na održavanje nastave na stranom sveučilištu te prijave kandidata koji u zadnje dvije godine nisu bili na razmjeni temeljem međusveučilišnih sporazuma ili u okviru programa Erasmus.  

a2) najava dolazne mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma i dolazne mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnje

NASTAVNICI – BILATERALA

Stipendije za dolazno znanstveno-nastavno osoblje (obaveze prema bilateralnim ugovorima).

Pregled međunarodnih ugovora dostupan na stranicama Evidencije međunarodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu http://medjunarodna.unizg.hr/.

Aktivnosti:

 • predavanja (ne kongresi, skupovi, konferencije);
 • obveze iz dvojnih doktorata članovima komisije za obranu.

Financiranje i trajanje mobilnosti:

Odobravaju se troškovi smještaja i dnevnica do 1.000 kuna dnevno do 14 dana.

NASTAVNICI – NOVI SPORAZUMI, NOVA SURADNJA

Stipendije za dolazno znanstveno-nastavno osoblje (ova stavka priznavat će se ako bude sredstava).

Aktivnosti:

 • posjeti u svrhu sklapanja novih sporazuma (inicijalni posjeti);
 • posjeti u svrhu dogovora novih oblika suradnje ili dogovora oko projekata.

Financiranje i trajanje mobilnosti:

Odobravaju se troškovi smještaja do 5 dana.

Prijava:

Ispunjena tablica plana dolaznih mobilnosti - Plan dolaznih mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma u 2014. g. (za stavku a2)

Poslati prijavu (tablicu) e-poštom: umo@agr.hr (Ured za međunarodne odnose)

Rok za prijavu:

14. siječnja, 2014. godine (do 16 sati).

Važne napomene:

 • Natječaj za dodjelu sredstava za poticanje međunarodne suradnje koji godišnje raspisuje UMO odgađa se do daljnjeg!
 • ista aktivnost se ne može istodobno prijaviti na Natječaj za akademsku mobilnost i Natječaj za istraživačku mobilnost.

b) mobilnost prema visokoškolskim ustanovama u cijelome svijetu (nije nužno da Sveučilište u Zagrebu ili sastavnica imaju sklopljen međusveučilišni/međufakultetski sporazum)

Kandidatima će biti dodijeljen lump sum sredstava za njihovu mobilnost prema sljedećim zonama:

 • Europa - zona 1 (Mađarska, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Albanija, Makedonija, Crna Gora): 500 eura
 • Europa - zona 2 (zemlje ni u zoni 1 ni u zoni 3): 600 eura
 • Europa - zona 3 (Švicarska, Lihtenštajn, Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska, skandinavske zemlje): 700 eura
 • Sjeverna Afrika i Bliski Istok: 800 eura
 • Sjeverna Amerika, Južna Amerika, Azija, Australija: 1000 eura

Aktivnosti:

 • održavanje nastave;
 • suradnja u nastavi i istraživanju;
 • pisanje udžbenika;
 • pripremanje materijala za kolegije;
 • dogovor oko novih projekata/suradnje (ukoliko se kod mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnji predviđa odlazak više osoba na istu ustanovu, odobrit će se troškovi samo za 1 osobu);
 • dogovor za nastavak suradnje (preduvjet: dosadašnja suradnja je rezultirala nekom vrstom publikacije ili usmene prezentacije);
 • aktivnosti u sveučilišnim mrežama (sudjelovanje u radu upravnih tijela i godišnjih skupština). Odobrava se sudjelovanje u radu sljedećih mreža: UNICA, Podunavska rektorska konferencija, EUA, Alpe-Jadran, IROICA, SEFI, ICA-IROICA, CEI, AUF, EAN;
 • obveze iz dvojnih doktorata (troškovi povjerenstva);

Financiranje:

Sredstva koja su Natječajem dodijeljena doznačit će se matičnoj sastavnici nakon mobilnosti na osnovu obračuna putnoga naloga. Ukoliko trošak mobilnosti bude manji od dodijeljene potpore, refundirat će se stvarni troškovi na osnovu obračuna putnoga naloga. 

Za razmjenu se mogu prijaviti:

Osobe zaposlene temeljem ugovora o radu na Sveučilištu i njegovim sastavnicama u zvanjima: znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno, nastavno, suradničko zvanje asistenta ili višeg asistenta (znanstveno-nastavno osoblje) i znanstveni novaci zaposleni temeljem ugovora o radu na Sveučilištu i njegovim sastavnicama.

Trajanje mobilnosti:

Mobilnosti koje će biti ostvarene do srpnja 2014. godine ne smije trajati kraće od 5 dana a mogu trajati duže.

Za mobilnosti pod ovom stavkom koje su planirane za realizaciju nakon 1. srpnja 2014. objavit će se drugi rok u proljeće 2014. godine.

Prijava:

 • radni program obrazac b - Radni program za 2014. godinu
 • kraći opis plana posjeta na hrvatskom jeziku (dosadašnja suradnja, cilj posjeta, predviđeni rezultati itd.), koji uključuje i predviđeni trošak mobilnosti
 • pozivno pismo

Kandidati su dužni u radnom programu, uz ciljno sveučilište, navesti i fakultet/odsjek/institut koji žele posjetiti, ime i kontakt (potencijalnog) akademskog partnera i cilj posjeta.

Savjetuju se kandidati da prije prijave kontaktiraju (potencijalnog) akademskog partnera i dogovore posjet. 

Poslati prijavu e-poštom: umo@agr.hr (Ured za međunarodne odnose)

Rok za prijavu:

četvrtak, 12. prosinca, 2013. godine (do 16 sati).

Važne napomene:

 • Natječaj za dodjelu sredstava za poticanje međunarodne suradnje koji godišnje raspisuje UMO odgađa se do daljnjeg!
 • ista aktivnost se ne može istodobno prijaviti na Natječaj za akademsku mobilnost i Natječaj za istraživačku mobilnost.

Odabir kandidata:

Agronomski obvezan je Sveučilištu u Zagrebu dostaviti rang-listu. Rang lista će biti sastavljena temeljem propozicija Natječaja, a sukladno Odluci Povjerenstva koje će biti imenovano.

Kriteriji odabira na Sveučilištu:

U slučaju velikog broja prijava koji premašuje dostupna financijska sredstva u Natječaju Odbor za međunarodnu suradnju će izvršiti odabir po sljedećim kriterijima te napraviti listu čekanja: svrsishodnost predloženoga plana rada; međunarodna prepoznatljivost institucije domaćina; razmjerna zastupljenost sastavnica.

Prednost pri odabiru imat će prijave koje se odnose na održavanje nastave na stranom sveučilištu te prijave kandidata koji u zadnje dvije godine nisu bili na razmjeni temeljem međusveučilišnih sporazuma ili u okviru programa Erasmus.  

Cjelokupan tekst Natječaja za akademsku mobilnost u 2014. godini: www.unizg.hr