Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

55. hrvatski i 15. međunarodni simpozij agronoma

Datum održavanja: -

Vodice, 16. - 21. veljače 2020. godine

Glavna tema simpozija: Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) 2021.-2027.

Simpozij agronoma okupio je oko 450 domaćih i inozemnih stručnjaka iz područja agronomije sa ciljem razmjene stručnih i znanstvenih dostignuća te unapređenja poljoprivredne djelatnosti, boljeg prijenosa znanstvenih postignuća u poljoprivrednu proizvodnju i praksu te upoznavanja šire javnosti s rezultatima najnovijih znanstvenih istraživanja.

Za 55. hrvatski i 15. međunarodni simpozij agronoma prihvaćeno je 290 priloga koji su prezentirani usmeno ili kao poster, a od toga 235 iz Hrvatske i 55 iz inozemstva.

Od ukupnog broja domaćih radova ili sažetaka, najzastupljeniji bili su radovi Agronomskog fakulteta u Zagrebu i Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Iz inozemstva bili su zastupljeni prilozi iz 16 država: Albanija, Armenija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Kosovo, Latvija, Litva, Mađarska, Makedonija, Njemačka, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija.

Simpozij je svečano otvorila ministrica poljoprivrede mr. sc. Marija Vučković, a pozdravne govore održali su i dekan Agronomskog fakulteta, prof. dr. sc. Zoran Grgić, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan Agronomskog i prehrambeno - tehnološkog fakulteta u Mostaru, dr. sc. Ivan Ostojić, izv. prof., prodekanica za agronomiju Biotehniškog fakulteta u Ljubljani, prof. dr. Metka Hudina, potpredsjednik za poljoprivredu i turizam Hrvatske gospodarske komore, prof. dr. sc. Dragan Kovačević i župan Šibensko-kninske županije, Goran Pauk.

U plenarnim predavanjima predočeno je stanje i prijedlog razvitka poljoprivrede Hrvatske te uloga Hrvatska znanost i struka u poljoprivredi pred novim ciklusom ZAP-A 2021-2027.

U svjetlu aktualnih, kaotičnih klimatskih ekstrema predočene su mogućnosti prilagodbe novih sorata na sve veće klimatske promjene. U sklopu plenarnih predavanja prikazana je problematika afričke svinjske kuge koja predstavlja prijetnju svinjogojstvu Republike Hrvatske te populaciji divljih svinja i okolišu, a ujedno je i veliki problem cijeloj Europskoj uniji zbog činjenice da se bolest nezaustavljivo širi Europom.

U okviru simpozija, u suradnji sa Akademijom poljoprivrednih znanosti i Društvom Agrarnih novinara Hrvatske, organizirana su dva okrugla stola na temu „EU ZAP 2021-2027 – koliko su spremni znanost, struka i kreatori agrarne politike“ i „Afrička svinjska kuga – što se sprema domaćem svinjogojstvu i lovstvu?”.

Kao i prethodnih godina, teme simpozija vezane su uz sve grane poljoprivrede. Uz plenarna izlaganja rad Simpozija odvijao se u slijedećim sekcijama: Agroekologija, ekološka poljoprivreda i zaštita okoliša; Agroekonomika i ruralni razvitak; Genetika, oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo; Povrćarstvo, ukrasno,  aromatično i ljekovito bilje; Ratarstvo; Ribarstvo, lovstvo i pčelarstvo; Stočarstvo; Vinogradarstvo i vinarstvo; Voćarstvo; Poljoprivredna tehnika.

Predočeni prilozi tiskani su u cjelovitom obliku (112 radova) ili kao sažetak (178 sažetaka), a nalaze se u tiskanom (knjiga) i elektronskom obliku http://sa.agr.hr

Fotogalerija

Sa2020 :: Vodice, 16. - 21. veljače 2020.
Sa2020 :: Vodice, 16. - 21. veljače 2020.
Sa2020 :: Vodice, 16. - 21. veljače 2020.
Sa2020 :: Vodice, 16. - 21. veljače 2020.
Sa2020 :: Vodice, 16. - 21. veljače 2020.
Sa2020 :: Vodice, 16. - 21. veljače 2020.
Sa2020 :: Vodice, 16. - 21. veljače 2020.
Sa2020 :: Vodice, 16. - 21. veljače 2020.
Sa2020 :: Vodice, 16. - 21. veljače 2020.
Sa2020 :: Vodice, 16. - 21. veljače 2020.
Sa2020 :: Vodice, 16. - 21. veljače 2020.
Sa2020 :: Vodice, 16. - 21. veljače 2020.
Sa2020 :: Vodice, 16. - 21. veljače 2020.
Sa2020 :: Vodice, 16. - 21. veljače 2020.
Sa2020 :: Vodice, 16. - 21. veljače 2020.
Sa2020 :: Vodice, 16. - 21. veljače 2020.
Sa2020 :: Vodice, 16. - 21. veljače 2020.
Sa2020 :: Vodice, 16. - 21. veljače 2020.
Sa2020 :: Vodice, 16. - 21. veljače 2020.
Sa2020 :: Vodice, 16. - 21. veljače 2020.
Sa2020 :: Vodice, 16. - 21. veljače 2020.
Sa2020 :: Vodice, 16. - 21. veljače 2020.
Sa2020 :: Vodice, 16. - 21. veljače 2020.
Sa2020 :: Vodice, 16. - 21. veljače 2020.
Sa2020 :: Vodice, 16. - 21. veljače 2020.
Sa2020 :: Vodice, 16. - 21. veljače 2020.
Sa2020 :: Vodice, 16. - 21. veljače 2020.
Sa2020 :: Vodice, 16. - 21. veljače 2020.