Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Alternativa kemijskim pesticidima :: 24 europske istraživačke institucije potpisale deklaraciju namjere

23. veljače 2020, na  Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Parizu, dekan Agronomskog fakulteta, prof. dr. sc. Zoran Grgić, potpisao je deklaraciju namjere  “Towards a Chemical Pesticide-Free Agriculture“.

 Pod vodstvom French National Institute for Agriculture, Food and Environment (INRAE) i njegovih njemačkih partnera Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) i German Federal Research Centre for Cultivated Plants (JKI), deklaraciju su potpisale 24 istraživačke organizacije iz 16 europskih zemalja, uključujući i Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. Svoju potporu ovoj incijativi dalo je i francusko Ministarstvo poljoprivrede, te je deklaracija potpisana u nazočnosti Amelie de Montchalin, francuske državne tajnice za europske poslove.

Sve veći zahtjevi vlasti, znanstvenika iz područja agronomije te društva općenito, potaknuli su zajednička istraživanja kako bi se ubrzala agroekološka tranzicija. Za suočavanje sa  navedenim izazovom deklaracija namjere “Towards a Chemical Pesticide-Free Agriculture“ ima za cilj razmotriti dosadašnji način provedbe istraživanja, te razvoj novih istraživačkih i eksperimentalnih strategija i to ne samo na nacionalnim razinama, već i šire.

Potpisom deklaracije namjere stvoren je europski istraživački savez, čiji je cilj izgraditi istraživački smjer koji će uskoro biti predstavljen Europskoj komisiji, kao doprinos europskom zelenom dogovoru (European Green Deal).

Više na: https://www.inrae.fr/en/news/alternatives-chemical-pesticides-24-european-research-institutes-undertake-ambitious-roadmap