Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj za mobilnost istraživača

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Natječaj za mobilnost istraživača za 2013. kroz dvije vrste potpora: Potpora konferencije i Potpora suradnja.

Cjelokupan tekst Natječaja: www.unizg.hr/

Rokovi za zaprimanje prijava:

Potpora Konferencije:

15. prosinca 2013. (za prvi krug natječaja)

31. siječnja 2014. (za drugi krug natječaja)

Potpora Suradnja:

31. prosinca 2013.

Prijavu poslati e-poštom na adrese: umo@agr.hr; mobilnost@unizg.hr  

Napomena vezana uz dokumentaciju za prijavu:

Uz prijavu potrebno priložiti dokument iz kojeg su vidljivi troškovi (potpisuje dekanica prof. dr. sc. Tajana Krička). Navedeni predložak dokumenta zatražiti u UMO-u (umo@agr.hr, telefon 4043).

Ostale važne napomene:

  • Natječaj za dodjelu sredstava za poticanje međunarodne suradnje koji godišnje raspisuje UMO odgađa se do daljnjeg!
  • ista aktivnost se ne može istodobno prijaviti na Natječaj za akademsku mobilnost i Natječaj za istraživačku mobilnost.