Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2019./2020. :: PRODULJENJE ROKA

na temelju odredbi čl. 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2019./2020.

Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/

Studenti mogu pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Ako studenti ne znaju korisničku oznaku ili zaporku, za pomoć se mogu obratiti administratoru

matične ustanove.

Odluka o produljenju roka prijave radova za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu pdf

PRODULJENJE se rok za prijavu na Natječaj do utorka 30. lipnja 2020. do 16 sati.

Natječaj i Pravilnik možete naći na web stranici Sveučilišta u Zagrebu: http://www.unizg.hr/istrazivanje/istrazivanje-i-inovacije/nagrade-za-posebna-postignuca/rektorova-nagrada/

Dokumenti: