Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Preporuka :: Putovanja u inozemstvo

Sukladno priopćenju Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a vodeći računa o sigurnosti studenata i nastavnika, ovim putem preporučujemo Vam da zbog trenutačne i promjenjive epidemiološke situacije u svijetu za sada do daljnjeg odgodite organizirana putovanja u inozemstvo.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja na vrijeme će Vas obavještavati o eventualnim novim preporukama.

Preporuka